Alltid

"Du ska alltid komma ihåg om vad du har just nu. För att om du tänker tillbaka,
så var detta något du en gång hoppades på att det skulle bli en del av ditt liv.
Tro på att allt händer av en anledning,

- så låt det inte gå över till en annan persons händer om du verkligen vill ha det själv."